LZS Latvijas Eksporta veicināšanas padomei iesniedz priekšlikumus eksporta atbalstam


2008.gada 26.maijs. 


LZS Latvijas Eksporta veicināšanas padomei iesniedz priekšlikumus eksporta atbalstam. Priekšlikumi tiks izskatīti Eksporta veicināšanas padomes sēdē š.g. jūlijā.


— Veikt izmaiņas muitas eksporta procedūrās, atjaunot Latvijas izcelsmes preču eksportu caur Latvijas muitas noliktavām. 


— No valsts līdzekļiem pilnā apjomā finansēt eksportspējīgu nozaru dalību starptautiskajās izstādēs, nozaru stendu izveidi un funkcionēšanu. 


— Atcelt nekustāmā īpašuma nodokli ražojošiem uzņēmumiem. 


— Eksporta kredītu garantiju ieviešana. 


— Atbalstīt preču ar pievienoto vērtību eksportu. Valsts kredītu garantijas apstrādes uzņēmumiem izejvielas krājumu veidošanai.  


— Atbalstīt uzņēmumu apvienošanos. Valsts kredītu garantijas uzņēmumu apvienošanās pasākumiem. 


— Veicināt konkurences apstākļu uzlabošanu Latvijas uzņēmumiem ārvalstu tirgos, t.sk. ievedmuitas atcelšanu uz NVS valstīm.


— Nozīmēt vienu “jumta” ministriju, kura vada, koordinē (lobē) Latvijas ekonomiskās intereses ārējos tirgos un ES institūcijās.


— Atbalstu nozarēm un uzņēmumiem ar augstu eksportspēju definēt kā valdības prioritāti, atbilstoši izskaidrojot valsts institūciju ierēdņiem to jaunos uzdevumus, nodrošinot eksportspējīgām nozarēm “labvēlības režīmu” no valsts pārvaldes puses. 

© 2008 Latvijas Zivrūpnieku savienība | English - По русски