SIA „BraDava” ir dibināta 1995.gadā, kad jūrā devās divi zvejas kuģi „Bravo” un „Daugava”, no kuru vārdiem cēlies arī firmas nosaukums.

Savas darbības sākumā uzņēmums nodarbojās tikai ar zvejniecību. „BraDava” zvejas flotē kuģu skaits trīs gadu laikā bija pieaudzis no diviem līdz pat astoņiem BALTIKA tipa kuģiem, tomēr izvērtējot kuģu rentabilitātiuzņēmuma vadība 2004.gadā sāka zvejas flotes modernizāciju un kuģu nomaiņu, iegādājoties kuģus ar lielāku jaudu un kravnesību. 2010.gadā pilnībā tika nomainīta zvejas flote un šobrīd zvejo trīs moderni zvejas kuģi.

Uzņēmums savas darbības laikā, uzlabojot savu konkurētspēju, izanalizējot zivju produkcijas ražošanas un noieta tirgus, sāka virzīt savus resursus un attīstīties tādās jomās kā zivju produkcijas pārstrāde, transporta pakalpojumi un kuģu remontdarbi. „BraDava” paplašinoties radās nepieciešamība pēc papildus kvalificēta darbaspēka un tā pastāvēšanas laikā darbinieku skaits pieaudzis vairāk kā 10 reizes.

Laika gaitā samazinājās atkarība no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, šobrīd uzņēmums jau pats spēj nodrošināt visus ciklus no resursu ieguves un pārstrādes, līdz pat gatavās produkcijas transportēšanai klientam.

www.bradava.lv