Uzņēmums “Gamma-A” SIA tika dibināts 1995. gadā. Sākotnējais uzņēmuma darbības veids bija tukšas metāla taras ražošana un zivju konservu realizācija.

Droši varam apgalvot, ka uz šo dienu “Gamma-A” ir lielākais šprotu ražotājs Baltijā. Mums ir pašiem sava zvejas flote un paši ražojam metāla taru, kas nodrošina augstu kvalitāti mūsu produkcijai. Šī kvalitāte jau tiek novērtēta un atzīta 46 pasaules valstīs, uz kurām tiek realizēta mūsu produkcija.

No pašiem ražošanas pirmsākumiem esam tiekušies ražot augstākā labuma produktus, tā ir mūsu prioritāte arī šodien.

Uzsākot ražot produkciju ar caurspīdīgu vāku, esam mainījuši pasaules attieksmi pret Latvijas šprotēm.

Mūsu godprātība un mērķis sniegt cilvēkiem prieku, ļāva mums sasniegt panākumus. Mēs neapstājamies pie sasniegtā, jo priekšā ir vēl daudzas virsotnes, kuras ir jāsasniedz.

www.gamma-a.lv